Πόσο καιρό πριν πρέπει να κάνω την κράτηση;

Σας συνιστούμε το συντομότερο δυνατό. Συνήθως οι κρατήσεις γίνονται περίπου 3 εβδομάδες με 1 μήνα πριν. Στην περίπτωση όμως που ο DJ AKIS είναι κλεισμένος, στην ομάδα του Poly party ανήκουν και άλλοι εξίσου καλοί DJs και θα σας προτείνουμε τον κατάλληλο για το event σας.